Highlights nieuwe mogelijkheden met TVM 9.1 (Trigger & Validation Manager)

De laatste versie 9.1 van Trigger & Validation Manager voor Synergy Enterprise heeft een aantal interessante nieuwe features gekregen;

 • Vanuit Synergy is het nu mogelijk om een transactie in Globe aanmaken met daarbij een documentbijlage. Hiermee is het bijvoorbeeld mogelijk om een verkoopfactuur vanuit Synergy aan te maken met daarbij de verkoopfactuur in PDF formaat gekoppeld.


 • Ook kan (in combinatie met de laatste versie van de Solution Builder) een TVM taak rechtstreeks worden opgestart vanuit een knop op de SolutionBuilder kaart. Hiermee is het bijvoorbeeld mogelijk om direct een verzoek aan te maken.
 • Binnen TVM taken kan gebruikt worden gemaakt van een vorige waarde. Hiermee kan aan een gebruiker de oude en nieuwe waarde van bijvoorbeeld een adres, gewijzigd factuurbedrag of bankrekeningnummer getoond worden.

 • Bij importeren van een xml bestand kan een divisie gekozen worden
 • bij een importopdracht met een Excelbestand, kan een tabblad gekozen worden /TAB:Sheet1. Je hoeft dus niet meer de te importeren data in het eerste tabblad stoppen
 • Een scheidingsteken kan worden opgegeven bij een CSV import opdracht (/DEL:;). Dit is met name handig voor CSV bestanden die met een NL format zijn aangemaakt, omdat daar de ; als scheidingsteken wordt opgenomen
 • Naast CSV import is nu ook TSV import mogelijk (tab gescheiden formaat)
 • Export naar SFTP wordt ondersteund, naast FTP (wel wordt alleen gebruik gemaakt van poort 22)
 • Een MSRS (Microsoft Reporting Services) rapport kan als XLS bestand bewaard worden (naast PDF/Word)
 • variabele templates zijn beschikbaar voor de e-mail / wordmerge. Hiermee kan met 1 TVM taak meerdere type brieven worden gemerged, op basis van een query

 • additionele globale parameters zijn beschikbaar beschikbaar. Een blob (binair), XML en Memo parameter kan nu gebruikt worden als parameter in de TVM taken.

De TVM 9.1 versie kan hier worden gedownload (login noodzakelijk)